TS FLEX

Vysoko kvalitné tenkovrstvé konštrukčné lepidlo na obklady a dlažbu.

Kategória: Značka:

Popis

TS FLEX 

Najpredávanejšie lepidlo vo svojej triede. Vysoko kvalitné tenkovrstvé konštrukčné lepidlo. Vyhovuje tím, ktorí vyžadujú najlepší pomer kvality a ceny. Dosahuje vysokých prídržností k rôznym typom podkladov a k lepeným prvkom. Predĺžená doba zavädnutia umožňujúca väčší časový priestor pre nalepenie obkladov a dlažieb, zvlášť pri pokládke veľkých plôch či naopak pri riešení zložitejších detailov. Variant z bieleho cementu umožňuje použitie na prírodný kameň alebo mramor, kde šedé cementy spôsobujú šednutie kalcitu. Vyhovuje európskej norme EN 12004:2007+A1:2012 pre typ C2TE