/ / / VYROVNÁVAJÚCA STIERKA

VYROVNÁVAJÚCA STIERKA

Cementová vyrovnávajúca stierka, určená pre interiér a exteriér

TL_50_VYROVNÁVJÚCA-STIERKA

Kategórie: , Značka:

Popis

Cementová vyrovnávajúca stierka, určená pre interiér a exteriér k vytváraniu spádových medzivrstiev, tenkovrstvých poterov, vyrovnávaniu vodorovných a zvislých plôch súdržných silikátových podkladov v hrúbke jednej vrstvy od 2 do 30 mm, s možnosťou vytvárať nábehové spádové klíny. Vyrovnávajúcu stierku je možné použiť ako jednovrstvovú omietku, ktorá je určená do priestorov, kde často dochádza k zmenám relatívnej vlhkosti. Je teda ideálnym povrchom napr. na pórobetón. Vyhovuje európskej norme EN 13813 pre typ CT–C25–F6–B2,0.

POUŽITIE
 • 
Pre vnútorné a vonkajšie použitie
 • 
Spádové kliny pri rekonštrukcii balkónov, nájazdové rampy, predlžené schodiská
 • 
Vyrovnanie a vystierkovanie podkladových plôch pred lepením izolantu
 • 
Vyrovnanie podkladu pred lepením obkladov a dlažieb
 • 
Pod keramiku a ostatné podlahoviny
 • 
Ako finálna úprava pod nátery a omietky
VÝHODY / VLASTNOSTI
 • Pre hrúbky od 2 do 30 mm, lokálne až 50 mm
 • Aj na zvislé plochy
 • Nestekavá
 • Spracovateľnosť cca 60 minút.
 • Pochôdznosť po cca 12 – 24 hod.
 • Lepenie dlažby po cca 24 hod.
 • Pevnosť v tlaku ≥ 25 MPa
 • Pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 6,0 MPa
 • Prídržnosť k betónu ≥ 2,0 MPa

Technický list nájdete tu: TL_50_VYROVNÁVJÚCA-STIERKA