/ / / TS ŠPECIÁL

TS ŠPECIÁL

Cementové lepiace a stierkové lepidlo

Popis

TS ŠPECIAL

Cementové lepiace a stierkové lepidlo pre kompletný proces zatepľovania fasád. Je priamo určené pre lepenie tepelnoizolačných materiálov – fasádneho polystyrénu EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyrén), izolačných dosiek z minerálnych vlákien MW s pozdĺžnou a priečnou orientáciou vlákien a rovnako tak pre celý proces stierkovania tj. vytváranie základnej výstužnej vrstvy na týchto doskových izolačných materiáloch pred aplikáciou povrchových omietok. Je komponentom ETICS v systéme EXCEL THERM a EXCEL THERM MINERAL s európskym technickým schválením (ETA), vydaným podľa smernice ETAG 004.

 

POUŽITIE
  • Pre kontaktné zatepľovacie systémy v celom procese lepenia a stierkovania EPS, XPS, MW tj. vkladanie výztužnej sklovláknitej armovacej sieťoviny tzv. perlinky
  • Na bežné podklady – betón, omietky, pórobetóny, tehly
  • Na doskové podklady – cementovláknité, sádrovláknité, OSB a drevotrieskové dosky
  • K lepeniu doskových izolantov – EPS, XPS, MW pozdĺžne a kolmé vlákno
  • K stierkovaniu – EPS, XPS, MW
  • V kombinácii s armovacou sieťovinou pre renovácie starých vypraskaných omietok alebo muriva z pórobetónových tvárnic

 

VÝHODY / VLASTNOSTI
  • Kvalitné lepiace a stierkové lepidlo
  • Spĺňa požiadavky smernice ETAG 004
  • Spracovateľnosť cca 90 minút.
  • Vysoká difúzna schopnosť μ ≤ 20

 

SPOTREBA MATERIÁLU (KG/M2):
lepenie 3-5kg/m²,  stierkovanie 3-5kg/m²

BALENIE: 25 kg