Hustota je dôležitá

Hustota je dôležitá

ZAVOLAJTE Na snímke z termokamery vidieť na fasáde rôzne povrchové teploty, pričom v týchto miestach nie je dôvod na žiadne tepelné mosty, nakoľko sa tu nenachádzajú okná ani balkóny. Na  teplotnej stupnici vedľa fotografie je možné vidieť že rozdiel medzi najteplejším a najchladnejším miestom na fasáde je 3,7 °C. Touto snímkou chceme upozorniť že popri hrúbke použitého izolantu na zateplenie je dôležitá aj jeho…

Koniec obsahu

Koniec obsahu