/ / / Semin Tmel CE 86

Semin Tmel CE 86

Tmel na spoje sadrokartónu bez pásky a na vysprávky, s vláknom.

Kategória:

Popis

Semin tmel CE 86 je práškový tmel špeciálne vyvinutý na zatmelenie spojov sadrokartónových dosiek so zaoblenými okrajmi, bez použitia spojovacej pásky v interiéroch stavieb.  Umožňuje vyplnenie spojov u dosiek so stenčenými okrajmi, spojenými spojovacou páskou. Taktiež vyhovuje pre všetky práce vyplňovania, vyhladzovania, utesňovania a dekorácie.