Revcolor

Originálne riešenia pre Vaše stavby

Detail produktu

Kontaktný tepelnoizolačný systém

Kontaktný tepelnoizolačný systém REVCO je systém zateplenia obvodových plášťov budov s tepelnou izoláciou fasádnymi izolačnými doskami na báze polystyrénu alebo minerálnej vlny ktoré sú kotvené na fasádu lepením a mechanicky hmoždinkami, následne vystužené a povrchovo upravené tenkovrstvou ušľachtilou omietkou.

 

Výhody kontaktného tepelnoizolačného systému REVCO

 

Ekonomické

 • Úspora energie na vykurovanie prináša finančnú úsporu až 40%
 • Znížená spotreba energie na vykurovanie umožní použitie zdroja tepla s nižším výkonom a jeho úspornejšiu prevádzku
 • Skrátenie vykurovacej sezóny
 • Rýchla návratnosť investície do zateplenia vďaka rastu cien energie

Ekologické

 • Zateplenie prispieva k zníženiu emisií pri výrobe energie, čo má priaznivý vplyv na životné prostredie

 

Zdravotné

 • Zamedzenie vzniku plesní

 

Stavebno – technické

 • Ochrana obvodového plášťa pred pôsobením klimatických podmienok
 • Odstránenie tepelných mostov
 • Predĺženie životnosti objektu
 • Vhodný pre rekonštrukciu starších objektov aj pre novostavby
 • Pri novostavbách umožňuje použitie tenší a ľahších stien a prispieva k zníženiu zaťaženia stavby
 • Zamedzuje premŕzaniu a devastácii steny mrazom

 

Úžitkové hľadisko

 • Zlepšenie tepelnej pohody v zateplených objektoch
 • Vonkajšie zateplenie nezmenšuje úžitkový priestor
 • Možnosť nového originálneho architektonického riešenia fasády