Revcolor

Originálne riešenia pre Vaše stavby

Detail produktu

REVCO PRIMER omietkový základ

 

Materiál: Vodouriediteľný, paropriepustný základný náter na báze špeciálnej disperzie, titandioxidu, kremičitého piesku, pigmentov
a aditív vhodný k okamţitému pouţitiu, tónovateľný do odtieňov vzorkovníkov REVCO Eurotrend

Použitie: pouţíva sa ako základný náter pod farebné omietky
v exteriéri aj interiéri. Je vhodný na armovanie vrstvy všetkých kontaktných tepelnoizolačných systémov, vápenné omietky, betón, staré omietky, sadrokartón.

Príprava a aplikácia: pred nanášaním vyspravte chyby a praskliny podkladu. Miešadlom s nízkymi otáčkami premiešajte omietkový základ. Aplikáciu preveďte 24 hodín pred nanášaním farebnej omietky! Dbajte na nanesenie rovnomernej vrstvy! Nanášať štetkou, valcom alebo striekacou pištoľou. Počas práce odporúčame hmotu priebeţne premiešavať. Výdatnosť: 0,15 – 0,2 kg/m2 na jednu vrstvu podľa savosti podkladu

Riedenie: neriedi sa, v prípade silne savých povrchov čistou vodou max. 5%

Tónovanie: vzorkovnica REVCO Eurotrend

Balenia: 3.75kg. 7.5kg, 15kg