Revcolor

Originálne riešenia pre Vaše stavby

Zatepľovanie objektov a jeho chyby pri realizácii

Kontaktné zatepľovacie systémy sú momentálne najznámejšie zo zatepľovacích systémov.

Pri ich montáži dochádza často k realizačným chybám, ktoré sa nemusia prejaviť hneď , ale sa prejavia za pár mesiacov či  rokov. Preto vás chceme v tomto krátkom článku stručným popisom upozorniť na dve školácke chyby s ktorými sme sa v praxi stretli.

Učme sa na chybách druhých a ušetríme 

DSC_7842-1DSC_8008-1

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku č. 1 vidíme viacej  chýb. Podhľad zrealizovaný s OSB dosiek nebol napenetrovaný adhéznym mostíkom na nesavé podklady. Na izolante z polystyrénu  nebola použitá správna armovacia zmes, nakoľko lepidlo určené na sieťkovanie sa musí do siedmich dní  od nanesenia lepidla previazať s polystyrénom a nemôže sa oddeliť od polystyrénu bez toho že izolant ostal čistý  nepoškodený. Pri použití správnej armovacej hmote sa musí previazať s  polystyrénom.

Obrázok č. 2 nám ukazuje ako bol nekvalitne prevedený kontaktný zatepľovací systém. Nedostatočné množstvo lepidla a lepenie na takzvané buchty. Nesprávne prevedené kotvenie izolantu, ale aj nesprávne použitý typ a počet kotiev pre daný nosný materiál /murivo/.

V tomto článku sme vám popísali len dve chyby kde boli nesprávne zvolené materialy ale aj nesprávne zvolený technologický postup.

« Späť