Revcolor

Originálne riešenia pre Vaše stavby

Prečo zatepľovať?

Primárnym efektom zateplenia domu je výrazné zníženie spotreby tepla na vykurovanie.
S tým súvisí aj prínos pre ekológiu, zateplenie hygieny či estetika budovy.

.

 

 

 

 

 

 

 

Vykurovanie + 50%
Z výsledkov meraní vyplýva, že úniky tepla obvodovým plášťom predstavujú 25 – 35 % celkových strát v rodinných domoch a 30 – 40 % v bytových domoch. Ich zníženie dosiahneme jedine tak, že zvýšime tepelný odpor konštrukcie dodatočnou tepelnou ochranou. Pri dodržaní zásad správneho návrhu komplexného zateplenia a samotnej realizácie je podľa viacerých štúdií možné ušetriť až 50 % tepla, ktoré je potrebné na vykurovanie budovy.

Čistenie ovzdušia
Keďže netreba toľko kúriť, klesá množstvo škodlivých látok, ktoré vypúšťame do ovzdušia.

Mizne pleseň, huby
Na studenom povrchu stien dochádza v mnohých prípadoch k poklesu povrchovej teploty, čo je živnou pôdou pre vznik a rast húb a plesní. Zateplením sa zvyšuje povrchová teplota stien a huby, plesne miznú. Okrem toho, teplé steny poskytujú užívateľovi bytu lepšiu tepelnú pohodu a ustálenejšiu vnútornú klímu počas celého roka.

Vonkajší vzhľad budovy
Zateplený obvodový plášť nemá škáry medzi panelmi a trhliny, preto do neho nezateká. Výrazne sa znižuje teplotné namáhanie nosných panelov. Nový ochranný obal budovy zvyšuje jej odolnosť voči klimatickým a ekologickým vplyvom. No a koho by netešilo, že zrazu býva v krásnej, akoby novej budove? Z fádnych šedých panelákov či domov sa zrazu stáva pestrá štvrť.

« Späť