Revcolor

Originálne riešenia pre Vaše stavby

Hustota je dôležitá

Na snímke z termokamery vidieť na fasáde rôzne povrchové teploty, pričom v týchto miestach nie je dôvod na žiadne tepelné mosty, nakoľko sa tu nenachádzajú okná ani balkóny.

Na  teplotnej stupnici vedľa fotografie je možné vidieť že rozdiel medzi najteplejším a najchladnejším miestom na fasáde je 3,7 °C.

Touto snímkou chceme upozorniť že popri hrúbke použitého izolantu na zateplenie je dôležitá aj jeho hustota. Vidieť žlto svietiace plochy. Tu bol  pravdepodobne použitý izolant síce rovnakej hrúbky ,ako ostatná fasáda , ale  nižšej hustoty.

Pri konzultácii so zákazníkom o zatepľovacom systéme sa snažíme  vopred upozorniť prečo si dať na dom hustejší izolant . Tým  chceme  pomôcť, aby z vynaloženej investície na  zatepľovací systém mal čo najlepší  finančný efekt, pri šetrení z energiami.

dav

dav

« Späť