Revcolor

Originálne riešenia pre Vaše stavby

Ako vybrať správnu farbu?

Aký je rozdiel medzi interiérovými farbami?

Interiérové farby rozdeľujeme do kategórií hobby a profi prevedenie. Ďalej poznáme kategórie farieb oteruvzdorných za sucha a oteruvzdorných za mokra. Oteruvzdorné za mokra ešte rozdeľujeme podľa európskej normy do 5 stupňov odolnosti. Podľa chemického zloženia ich delíme do kategórií vápenných, glejových, disperzných, silikátových (označenie disperzné je známe aj ako akrylátová, styrolová alebo vinylová farba). Ďalej poznáme rozdelenie podľa hrúbky zrna plniva vo farbe, na hrubovrstvé a tenkovrstvé. Podľa lesku ich delíme na matné, pololesklé a lesklé. Niektorí výrobcovia ich ešte rozdeľujú aj podľa belosti udávanej v percentách, ale zatiaľ som nezistil, ktorá biela farba je 100 % biela, čiže podľa ktorej farby sa to dá porovnávať .

Aké chyby robíme pri výbere interiérových farieb najčastejšie?

Základnou chybou je najčastejšie to, že si vyberáme jeden typ farby na všetky podklady – či je podklad savý, alebo nesavý.
Nerozlišujeme ani podklad už viackrát natretý od tzv. nového, ešte nemaľovaného. V prípade že viacnásobný náter je natretý tzv. farbou s hlinkou alebo farbami s menším obsahom disperzie, ktoré neznesú viac vrstiev natretých na seba, pri aplikácii pevnejších farieb valcom sa odlupujú a nabaľujú na valec.
Ďalšou chybou je natieranie nového sadrokartónu farbou s nízkym obsahom
disperzie. Po viacnásobnom nátere týmto druhom farieb si musíme uvedomiť,
ako sa bude dať sadrokartón oškrabať, aby sa nepoškodil.

Ako si teda správne vyberať interiérovú farbu?

Hneď na začiatku si položme otázku: čo má farba spĺňať v danom priestore. Či má byť:
Oteruvzdorná – neznečistí odev
Umývateľná – menšie znečistenia sa dajú vyčistiť
Vrstvená – teda že pri viacnásobných náteroch nie je potrebné škrabať stenu
Paropriepustná – neuzatvára vlhkosť v stenách

Všetky tieto požiadavky spĺňajú disperzné farby, ale naviac, kvalita farby záleží na množstve týchto zložiek v celkovom obsahu farby. Všetky kvalitnejšie farby sú označené podľa normy EN 13 300.
Ďalej záleží, či ide o verejný priestor – školy škôlky, kuchyne , nemocnice a. i.
Do týchto priestorov sa používa iný druh farieb. Napríklad do škôlky, školy či nemocnice sa odporúčajú antibakteriálne farby.

Lacná, alebo drahá farba?

Pri výbere farieb je bežné porovnávanie cien, ale farby sa delia do kategórií aj podľa obsahu jednotlivých zložiek, ktoré obsahujú. V prvom rade si dajme od odborníka vysvetliť, čo jednotlivé farby spĺňajú a v ktorej kategórii je ktorá zaradená. Porovnávať treba farby zaradené v jednej kategórii , a nie zaradzovať všetky farby do jednej kategórie. Tiež je dobré informovať sa u predajcu o výdatnosti náteru z balenia tej ktorej farby. Možno sa vám po informácii predajcu tá drahá farba nebude zdať až taká drahá… Pri nákupe sa informujte o najnižšej možnej výdatnosti z balenia. Vyhnete sa tomu, aby ste si museli ísť farbu dokupovať.

Aktuálne platné normy pre interiérové farby dôležité zo zdravotného hľadiska:

Podľa európskych smerníc musia byť všetky náterové hmoty označované podľa
normy VOC (obsah prchavých organických látok). Tá výrobcu zaväzuje informovať na etikete ich skutočný obsah.
Niektorí výrobcovia dodávajú aj farby, kde je týchto látok oproti predpisu európskej normy aj niekoľkostokrát nižšia. Tie sú vhodné na maľovanie priestorov pre alergikov, deti a pod.

Správne posúdenie podkladu pred výberom farby

Pred maľovaním by sme si mali v prvom rade zistiť prídržnosť starých náterov k podkladu. To znamená, že ak sú staré nátery už popraskané a odlupujú sa, škrabaniu steny sa pravdepodobne už nevyhneme. Pri viacnásobných náteroch málokedy pomôžu rôzne penetračné nátery, pretože počet vrstiev náterov nedovoľuje penetrácii zafixovať ich na nosný podklad. Na zistenie prídržnej sily starších náterov k podkladu si urobíme jednoduchý test. Orezávačom si popri pravítku na stene urobíme na malej ploche (cca 5 x 5 cm) zárezy, cca 1mm od seba a nalepíme na ne pásku. Keď ju strhneme, zistíme, koľko percent náteru nám na páske ostalo. A podľa toho si vyberáme aj farbu príslušnej kvality.
Pri nových ešte nenatretých podkladoch je to jednoduchšie. Tu je dôležité vybrať len správny penetračný náter s vysokým obsahom sušiny alebo na sadrokartón už podfarbenú penetráciu.
Ešte treba upozorniť, že aj s penetráciou sa dá „vyrobiť“ problém, ktorý sa prejaví až pri natieraní farbou – farba zle kryje.

Príprava podkladu a interiéru pred maľovaním

Pri teste nám vyšlo, že pri odtrhnutí pásky nám ostalo na páske malé percento farby. Tu je to jednoduché: vyspravíme nerovnosti (napr. po klinčekoch) podľa podkladu príslušným tmelom, prebrúsime a môžeme použiť aj farbu z vyšším obsahom disperzie.
Ak test nedopadol príliš dobre a na páske nám ostalo viac farby a viac vrstiev náterov, musíme sa rozhodnúť, či steny oškrabeme od starých náterov a vystierkujeme, alebo použijeme na náter farbu z nižším obsahom disperzie a namiesto maliarskeho valca maliarsku štetku.
Pri nových, ešte nenamaľovaných podkladoch je to jednoduchšie. Tu je dôležité vybrať len správny penetračný náter s vysokým obsahom sušiny alebo na sadrokartón už podfarbenú, väčšinou bielu špeciálnu penetráciu. Pri použití penetrácie na sadrokartón a kvalitnej farby sa vyhnete viacnásobným náterom sadrokartónu.
Pozor! Aj penetráciou sa dá spraviť problém, ktorý sa vám prejaví až pri natieraní farbou. Je to zlým riedením penetrácie, keď si spravíte príliš nesavý podklad a penetráciou presýtené plochy neprijímajú farbu.
Čo sa týka vyspravených častí, dôležité je použiť štruktúrou čo najpodobnejší materiál k pôvodnej štruktúre steny, pretože farba všetky štrukturálne rozdiely a nerovnosti vykreslí.

« Späť